Mirror of HackMD with some custom changes
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

105 lines
5.8 KiB

 1. {
 2. "Collaborative markdown notes": "Спільні примітки щодо знижок",
 3. "Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Спільні примітки щодо знижок в реальному часі на всіх платформах.",
 4. "Best way to write and share your knowledge in markdown.": "Кращий спосіб, щоб записувати і ділитись своїми знаннями щодо знижок в реальному часі.",
 5. "Intro": "Вступ",
 6. "History": "Історія",
 7. "New guest note": "Примітка нового гостя",
 8. "Collaborate with URL": "Спільна робота по URL",
 9. "Support charts and MathJax": "Підтримка графіків і MathJax",
 10. "Support slide mode": "Підтримка режиму слайдера",
 11. "Sign In": "Ввійти",
 12. "Below is the history from browser": "Нижче показана історія браузера",
 13. "Welcome!": "Ласкаво просимо!",
 14. "New note": "Нова примітка",
 15. "or": "або",
 16. "Sign Out": "Вийти",
 17. "Explore all features": "Дослідити всі можливості",
 18. "Select tags...": "Вибрати теги...",
 19. "Search keyword...": "Пошук...",
 20. "Sort by title": "Сортувати по заголовку",
 21. "Title": "Заголовок",
 22. "Sort by time": "Сортувати по часу",
 23. "Time": "Час",
 24. "Export history": "Еспортувати історію",
 25. "Import history": "Імпортувати історію",
 26. "Clear history": "Очистити історію",
 27. "Refresh history": "Оновити історію",
 28. "No history": "Історія відсутня",
 29. "Import from browser": "Імпортувати з браузера",
 30. "Releases": "Релізи",
 31. "Are you sure?": "Ви впевнені?",
 32. "Cancel": "Відмінити",
 33. "Yes, do it!": "Так, зробити це!",
 34. "Choose method": "Вибрати метод",
 35. "Sign in via %s": "Увійти за допомогою %s",
 36. "New": "Нова",
 37. "Publish": "Опублікувати",
 38. "Extra": "Дотатково",
 39. "Revision": "Ревізія",
 40. "Slide Mode": "Режим слайдера",
 41. "Export": "Експорт",
 42. "Import": "Імпорт",
 43. "Clipboard": "Буфер обміну",
 44. "Download": "Завантажити",
 45. "Raw HTML": "Raw HTML",
 46. "Edit": "Редагувати",
 47. "View": "Вигляд",
 48. "Both": "Обоє",
 49. "Help": "Допомога",
 50. "Upload Image": "Завантажити зображення",
 51. "Menu": "Меню",
 52. "This page need refresh": "Цю сторінку необхідно обновити",
 53. "You have an incompatible client version.": "Ви використовуєте несумісну версію клієнта.",
 54. "Refresh to update.": "Оновіть сторінку для оновлення.",
 55. "New version available!": "Нова версія доступна!",
 56. "See releases notes here": "Огляньте деталі оновлень тут",
 57. "Refresh to enjoy new features.": "Оновіть, щоб насолоджуватись новими можливостями.",
 58. "Your user state has changed.": "Ваш акаунт змінено.",
 59. "Refresh to load new user state.": "Оновіть, щоб завантажити зміни акаунта.",
 60. "Refresh": "Оновити",
 61. "Contacts": "Контакти",
 62. "Report an issue": "Повідомити про проблему",
 63. "Send us email": "Відправити нам лист",
 64. "Documents": "Документи",
 65. "Features": "Можливості",
 66. "YAML Metadata": "Метадані YAML",
 67. "Slide Example": "Приклад слайдера",
 68. "Cheatsheet": "Шпаргалка",
 69. "Example": "Приклад",
 70. "Syntax": "Синтаксис",
 71. "Header": "Заголовок",
 72. "Unordered List": "Маркований список",
 73. "Ordered List": "Нумерований список",
 74. "Todo List": "Список завдань",
 75. "Blockquote": "Цитата",
 76. "Bold font": "Жирний шрифт",
 77. "Italics font": "Курсив",
 78. "Strikethrough": "Перекреслений",
 79. "Inserted text": "Підкреслений текст",
 80. "Marked text": "Виділений текст",
 81. "Link": "Посилання",
 82. "Image": "Зображення",
 83. "Code": "Код",
 84. "Externals": "Зовнішнє",
 85. "This is a alert area.": "Це область повідомлення.",
 86. "Revert": "Відмінити",
 87. "Import from clipboard": "Імпорт з буферу обміну",
 88. "Paste your markdown or webpage here...": "Вставте ваш markdown або веб-сторінку тут...",
 89. "Clear": "Очистити",
 90. "This note is locked": "Ця замітка заблокована",
 91. "Sorry, only owner can edit this note.": "Вибачте, лише власник може редагувати цю замітку.",
 92. "OK": "OK",
 93. "Reach the limit": "Досягнено ліміту",
 94. "Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Нажаль, ви досягли максимальної довжини замітки.",
 95. "Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Будь-ласка, зменшіть розмір вмісту або розділіть його на декілька заміток!",
 96. "Import from Gist": "Імпортувати з Gist",
 97. "Paste your gist url here...": "Вставте посилання на ваш gist тут...",
 98. "Import from Snippet": "Імпортувати фрагмент коду",
 99. "Select From Available Projects": "Виберіть з доступних проектів",
 100. "Select From Available Snippets": "Виберіть з доступних фрагментів коду",
 101. "OR": "АБО",
 102. "Export to Snippet": "Експорт фрагменту коду",
 103. "Select Visibility Level": "Вибрати рівень видимості"
 104. }