Mirror of HackMD with some custom changes
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

105 lines
4.3 KiB

 1. {
 2. "Collaborative markdown notes": "Ortak markdown notları",
 3. "Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Tüm platformlarda gerçek zamanlı markdown notları",
 4. "Best way to write and share your knowledge in markdown.": "Markdownda bilginizi paylaşmanın en kolay yolu.",
 5. "Intro": "Giriş",
 6. "History": "Geçmiş",
 7. "New guest note": "Yeni kullanıcı notu",
 8. "Collaborate with URL": "URL ile katkıda bulun",
 9. "Support charts and MathJax": "Grafikler ve MathJax'ı destekle",
 10. "Support slide mode": "Sunum modunu destekle",
 11. "Sign In": "Kaydol",
 12. "Below is the history from browser": "Aşağıda tarayıcınızın geçmişi var",
 13. "Welcome!": "Hoşgeldiniz!",
 14. "New note": "Yeni not",
 15. "or": "veya",
 16. "Sign Out": "Çıkış Yap",
 17. "Explore all features": "Özellikleri keşfet",
 18. "Select tags...": "Etiketleri seçin...",
 19. "Search keyword...": "Anahtar kelimeleri arayın...",
 20. "Sort by title": "Başlığa göre sırala",
 21. "Title": "Başlık",
 22. "Sort by time": "Zamana göre sırala",
 23. "Time": "Zaman",
 24. "Export history": "Geçmişe dışa aktar",
 25. "Import history": "Geçmişi içe aktar",
 26. "Clear history": "Geçmişi temizle",
 27. "Refresh history": "Geçmişi yenile",
 28. "No history": "Geçmiş yok",
 29. "Import from browser": "Tarayıcıdan içe aktar",
 30. "Releases": "Sürümler",
 31. "Are you sure?": "Emin misiniz?",
 32. "Cancel": "İptal",
 33. "Yes, do it!": "Evet, devam et!",
 34. "Choose method": "Metot seçin",
 35. "Sign in via %s": "%s ile giriş yapın",
 36. "New": "Yeni",
 37. "Publish": "Yayınla",
 38. "Extra": "Ekstra",
 39. "Revision": "Sürüm",
 40. "Slide Mode": "Slayt Modu",
 41. "Export": "Dışa Aktar",
 42. "Import": "İçe Aktar",
 43. "Clipboard": "Pano",
 44. "Download": "İndir",
 45. "Raw HTML": "Kaynak HTML",
 46. "Edit": "Düzenle",
 47. "View": "İncele",
 48. "Both": "İkisi de",
 49. "Help": "Yardım",
 50. "Upload Image": "Resim Yükle",
 51. "Menu": "Menü",
 52. "This page need refresh": "Bu sayfayı yeniden yüklemek lazım",
 53. "You have an incompatible client version.": "Yerel uygulamanız uyumlu olmayan bir sürümde.",
 54. "Refresh to update.": "Güncellemek için yenileyin.",
 55. "New version available!": "Yeni versiyon kullanıma hazır!",
 56. "See releases notes here": "Değişikliklere burdan bakabilirsiniz",
 57. "Refresh to enjoy new features.": "Yeni özelliklere yenileyerek erişebilirsiniz.",
 58. "Your user state has changed.": "Kullanıcı durumunuz değişti.",
 59. "Refresh to load new user state.": "Yeni kullanıcı durumunuzu yüklemek için yenileyin.",
 60. "Refresh": "Yenile",
 61. "Contacts": "Kişiler",
 62. "Report an issue": "Hata bildir",
 63. "Send us email": "Bize email gönderin",
 64. "Documents": "Belgeler",
 65. "Features": "Özellikler",
 66. "YAML Metadata": "YAML Özbilgisi",
 67. "Slide Example": "Slayt Örneği",
 68. "Cheatsheet": "Cheatsheet",
 69. "Example": "Örnek",
 70. "Syntax": "Sentaks",
 71. "Header": "Başlık",
 72. "Unordered List": "Sırasız Liste",
 73. "Ordered List": "Sıralı Liste",
 74. "Todo List": "Yapılacaklar Listesi",
 75. "Blockquote": "Alıntı Bloğu",
 76. "Bold font": "Kalın yazı",
 77. "Italics font": "İtalik yazı",
 78. "Strikethrough": "Üstüçizili",
 79. "Inserted text": "Eklenmiş yazı",
 80. "Marked text": "Seçili yazı",
 81. "Link": "Link",
 82. "Image": "Resim",
 83. "Code": "Kod",
 84. "Externals": "Dış veriler",
 85. "This is a alert area.": "Burası bir uyarı bölgesi.",
 86. "Revert": "Geri al",
 87. "Import from clipboard": "Panodan içe aktar",
 88. "Paste your markdown or webpage here...": "Markdown veya web sayfanızı buraya yapıştırın...",
 89. "Clear": "Temizle",
 90. "This note is locked": "Burası kilitli",
 91. "Sorry, only owner can edit this note.": "Üzgünüm, bu not sadece sahibi tarafından düzenlenebilir.",
 92. "OK": "Tamam",
 93. "Reach the limit": "Limite eriş",
 94. "Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Üzgünüm, bu not için maksimum harf sayısına ulaştınız",
 95. "Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Lütfen notu değiştirin veya birden fazla notlara bölün, teşekkürler!",
 96. "Import from Gist": "Gist'ten içe aktar",
 97. "Paste your gist url here...": "Gist URL'nizi buraya yapıştırın...",
 98. "Import from Snippet": "Snippet'ten içe aktar",
 99. "Select From Available Projects": "Uygun Projelerden Seçin",
 100. "Select From Available Snippets": "Uygun Snippet'lerden Seçin",
 101. "OR": "VEYA",
 102. "Export to Snippet": "Snippet olarak dışa aktarın",
 103. "Select Visibility Level": "Görünebilirlik seviyesini belirleyin"
 104. }