Mirror of HackMD with some custom changes
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

121 lines
5.5 KiB

 1. {
 2. "Collaborative markdown notes": "Kollaborativa markdownanteckningar",
 3. "Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Kollaborativa markdownantackningar på alla plattformar.",
 4. "Best way to write and share your knowledge in markdown.": "Bästa sättet att skriva och dela din kunskap i markdown.",
 5. "Intro": "Intro",
 6. "History": "Historia",
 7. "New guest note": "Ny gästanteckning",
 8. "Collaborate with URL": "Samarbeta med URL",
 9. "Support charts and MathJax": "Stöd för diagram och MathJax",
 10. "Support slide mode": "Stöd för slide mode",
 11. "Sign In": "Logga in",
 12. "Below is the history from browser": "Nedanför finns historia från webbläsaren",
 13. "Welcome!": "Välkommen!",
 14. "New note": "Ny anteckning",
 15. "or": "eller",
 16. "Sign Out": "Logga ut",
 17. "Explore all features": "Upptäck alla funktioner",
 18. "Select tags...": "Välj taggar...",
 19. "Search keyword...": "Sök nyckelord...",
 20. "Sort by title": "Sortera titlar",
 21. "Title": "Titel",
 22. "Sort by time": "Sortera kronologiskt",
 23. "Time": "Tid",
 24. "Export history": "Exporthistorik",
 25. "Import history": "Importhistorik",
 26. "Clear history": "Rensa historik",
 27. "Refresh history": "Uppdatera historik",
 28. "No history": "Ingen historik",
 29. "Import from browser": "Importera från webbläsare",
 30. "Releases": "Lanseringar",
 31. "Are you sure?": "Är du säker?",
 32. "Do you really want to delete this note?": "Vill du verkligen radera denna anteckning?",
 33. "All users will lose their connection.": "Alla användare kommer att förlora sin anslutning.",
 34. "Cancel": "Avbryt",
 35. "Yes, do it!": "Ja, gör det!",
 36. "Choose method": "Välj metod",
 37. "Sign in via %s": "Logga in via %s",
 38. "New": "Ny",
 39. "Publish": "Publicera",
 40. "Extra": "Extra",
 41. "Revision": "Revision",
 42. "Slide Mode": "Slide Mode",
 43. "Export": "Exportera",
 44. "Import": "Importera",
 45. "Clipboard": "Urklipp",
 46. "Download": "Ladda ner",
 47. "Raw HTML": "Rå HTML",
 48. "Edit": "Redigera",
 49. "View": "Visa",
 50. "Both": "Båda",
 51. "Help": "Hjälp",
 52. "Upload Image": "Ladda upp bilder",
 53. "Menu": "Meny",
 54. "This page need refresh": "Den här sidan behöver laddas om",
 55. "You have an incompatible client version.": "Du har en inkompatibel klientversion.",
 56. "Refresh to update.": "Ladda om för att uppdatera.",
 57. "New version available!": "Ny version tillgänglig!",
 58. "See releases notes here": "Se releaseanteckningar här",
 59. "Refresh to enjoy new features.": "Ladda om för att använda de nya funktionerna.",
 60. "Your user state has changed.": "Din användarstatus har förändrats.",
 61. "Refresh to load new user state.": "Ladda om för att ladda ny användarstatus.",
 62. "Refresh": "Ladda om",
 63. "Contacts": "Kontakter",
 64. "Report an issue": "Rapportera ett fel",
 65. "Meet us on %s": "Träffa oss på %s",
 66. "Send us email": "Skicka e-post till oss",
 67. "Documents": "Dokument",
 68. "Features": "Funktioner",
 69. "YAML Metadata": "YAML Metadata",
 70. "Slide Example": "Slideexempel",
 71. "Cheatsheet": "Cheatsheet",
 72. "Example": "Exempel",
 73. "Syntax": "Syntax",
 74. "Header": "Huvud",
 75. "Unordered List": "Oordnad lists",
 76. "Ordered List": "Ordnad lista",
 77. "Todo List": "Todo-lista",
 78. "Blockquote": "Blockcitat",
 79. "Bold font": "Fet stil",
 80. "Italics font": "Kursiv stil",
 81. "Strikethrough": "Genomstrykning",
 82. "Inserted text": "Insatt text",
 83. "Marked text": "Markerad text",
 84. "Link": "Länk",
 85. "Image": "Bild",
 86. "Code": "Kod",
 87. "Externals": "Externa",
 88. "This is a alert area.": "Det här är ett varnande område.",
 89. "Revert": "Återgå",
 90. "Import from clipboard": "Importera från urklipp",
 91. "Paste your markdown or webpage here...": "Klipp in din markdown eller hemsida här...",
 92. "Clear": "Rensa",
 93. "This note is locked": "Anteckningen är låst",
 94. "Sorry, only owner can edit this note.": "Ursäkta, men endast ägaren kan redigera den här anteckningen.",
 95. "OK": "Okej",
 96. "Reach the limit": "Nå gränsen",
 97. "Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Usräkta, men duhar nått maxlängden för vad en anteckning får vara.",
 98. "Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Var vänlig förkorta innehållet eller dela upp det i flera anteckningar, tack!",
 99. "Import from Gist": "Importera från Gist",
 100. "Paste your gist url here...": "Klipp in din gist-url här...",
 101. "Import from Snippet": "Importera från Snippet",
 102. "Select From Available Projects": "Välj från tillgängliga projekt",
 103. "Select From Available Snippets": "Välj från tillgängliga Snippets",
 104. "OR": "ELLER",
 105. "Export to Snippet": "Exportera till Snippet",
 106. "Select Visibility Level": "Välj synlighetsnivå",
 107. "Night Theme": "Natttema",
 108. "Follow us on %s and %s.": "Följ oss på %s och %s.",
 109. "Privacy": "Integritet",
 110. "Terms of Use": "Villkor",
 111. "Do you really want to delete your user account?": "Vill du verkligen ta bort ditt användarkonto?",
 112. "This will delete your account, all notes that are owned by you and remove all references to your account from other notes.": "Detta tar bort ditt konto, alla anteckningar som ägs av dig och tar bort alla referenser till ditt konto från andra anteckningar.",
 113. "Delete user": "Ta bort användare",
 114. "Export user data": "Exportera användardata",
 115. "Help us translating on %s": "Hjälp oss att översätta på %s",
 116. "Source Code": "Källkod",
 117. "Register": "Registrera",
 118. "Powered by %s": "Drivs av %s",
 119. "Help us translating": "Hjälp oss att översätta",
 120. "Join the community": "Gå med i samhället"
 121. }