Mirror of HackMD with some custom changes
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

121 lines
7.4 KiB

 1. {
 2. "Collaborative markdown notes": "Дељене белешке у Markdown формату",
 3. "Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Заједнички рад на markdown тексту у реалном времену, на свим платформама",
 4. "Best way to write and share your knowledge in markdown.": "Савршен начин за писање и дељење знања у markdown формату",
 5. "Intro": "Увод",
 6. "History": "Историја",
 7. "New guest note": "Нова белешка госта",
 8. "Collaborate with URL": "Сарадња уз помоћ URL-а",
 9. "Support charts and MathJax": "Подршка за графиконе и MathJax",
 10. "Support slide mode": "Подршка за слајдове и презентације",
 11. "Sign In": "Пријави се",
 12. "Below is the history from browser": "Ниже је историјат преузет из прегледача",
 13. "Welcome!": "Добродошли!",
 14. "New note": "Нова белешка",
 15. "or": "или",
 16. "Sign Out": "Одјави се",
 17. "Explore all features": "Истражи све могућности",
 18. "Select tags...": "Одабери тагове...",
 19. "Search keyword...": "Претрага по кључној речи...",
 20. "Sort by title": "Редослед по наслову",
 21. "Title": "Наслов",
 22. "Sort by time": "Редослед по времену",
 23. "Time": "време",
 24. "Export history": "Извези историјат",
 25. "Import history": "Увези историјат",
 26. "Clear history": "Очисти историју",
 27. "Refresh history": "Освежи историју",
 28. "No history": "Нема историје",
 29. "Import from browser": "Увези из прегледача",
 30. "Releases": "Издања",
 31. "Are you sure?": "Јесте ли сигурни?",
 32. "Do you really want to delete this note?": "Да ли заиста желите да обришете ову белешку?",
 33. "All users will lose their connection.": "Сви корисници ће изгубити везу у реалном времену.",
 34. "Cancel": "Одустани",
 35. "Yes, do it!": "Да, уради!",
 36. "Choose method": "Изаберите начин",
 37. "Sign in via %s": "Пријави се уз %s",
 38. "New": "Ново",
 39. "Publish": "Објави",
 40. "Extra": "Додатно",
 41. "Revision": "Ревизија",
 42. "Slide Mode": "Презентациони мод",
 43. "Export": "Извоз",
 44. "Import": "Увоз",
 45. "Clipboard": "Клипборд",
 46. "Download": "Преузимање",
 47. "Raw HTML": "Сирови HTML",
 48. "Edit": "Измени",
 49. "View": "Прегледај",
 50. "Both": "Обоје",
 51. "Help": "Помоћ",
 52. "Upload Image": "Пошаљи слику",
 53. "Menu": "Мени",
 54. "This page need refresh": "Ову страну је неопходно освежити",
 55. "You have an incompatible client version.": "Ова верзија клијента није компатибилна.",
 56. "Refresh to update.": "Освежите за приказ измена.",
 57. "New version available!": "Доступна је нова верзија!",
 58. "See releases notes here": "Овде погледајте напомене о издањима",
 59. "Refresh to enjoy new features.": "Освежите како бисте уживали у новим функцијама.",
 60. "Your user state has changed.": "Ваше корисничко стање се променило.",
 61. "Refresh to load new user state.": "Освежите за учитавање новог корисничког стања.",
 62. "Refresh": "Освежи",
 63. "Contacts": "Контакти",
 64. "Report an issue": "Пријава проблема",
 65. "Meet us on %s": "Пронађите нас на %s",
 66. "Send us email": "Пошаљите нам имејл",
 67. "Documents": "Документи",
 68. "Features": "Могућности",
 69. "YAML Metadata": "YAML Метаподаци",
 70. "Slide Example": "Пример слајда",
 71. "Cheatsheet": "Трикови и форе",
 72. "Example": "Пример",
 73. "Syntax": "Синтакса",
 74. "Header": "Заглавље",
 75. "Unordered List": "Неуређени списак",
 76. "Ordered List": "Уређени списак",
 77. "Todo List": "Списак обавеза",
 78. "Blockquote": "Пасус са наводима",
 79. "Bold font": "Масна слова",
 80. "Italics font": "Закривљена слова",
 81. "Strikethrough": "Прецртано",
 82. "Inserted text": "Уметнут текст",
 83. "Marked text": "Означени текст",
 84. "Link": "Линк",
 85. "Image": "Слика",
 86. "Code": "Код",
 87. "Externals": "Спољни",
 88. "This is a alert area.": "Ово је пасус за упозорења.",
 89. "Revert": "Врати",
 90. "Import from clipboard": "Увези из клипборда",
 91. "Paste your markdown or webpage here...": "Залепи свој markdown или веб страну овде...",
 92. "Clear": "Очисти",
 93. "This note is locked": "Ова белешка је закључана",
 94. "Sorry, only owner can edit this note.": "Жао нам је, ову белешку може мењати само њен власник.",
 95. "OK": "OK",
 96. "Reach the limit": "Досегни лимит",
 97. "Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Нажалост, досегли сте максималну дужину ове белешке.",
 98. "Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Молимо Вас да смањите количину текста или да га поделите на више белешки, хвала!",
 99. "Import from Gist": "Увези из Github Gist-а",
 100. "Paste your gist url here...": "Залепите Gist URL адресу овде...",
 101. "Import from Snippet": "Увези из \"исечака\"",
 102. "Select From Available Projects": "Изабери из доступних пројеката",
 103. "Select From Available Snippets": "Изабери из доступних исечака",
 104. "OR": "ИЛИ",
 105. "Export to Snippet": "Извези у \"исечак\"",
 106. "Select Visibility Level": "Изаберите ниво читкости",
 107. "Night Theme": "Ноћна тема",
 108. "Follow us on %s and %s.": "Пратите нас на %s и %s.",
 109. "Privacy": "Приватност",
 110. "Terms of Use": "Услови коришћења",
 111. "Do you really want to delete your user account?": "Да ли заиста желите да трајно обришете свој налог?",
 112. "This will delete your account, all notes that are owned by you and remove all references to your account from other notes.": "Ова операција ће избрисати ваш налог, све ваше белешке, а уклониће и све везе ка вашем налогу из других белешки.",
 113. "Delete user": "Обриши корисника",
 114. "Export user data": "Извоз свих корисничких података",
 115. "Help us translating on %s": "Помозите око превода на %s",
 116. "Source Code": "Изворни код",
 117. "Register": "Региструј се",
 118. "Powered by %s": "Покреће %s",
 119. "Help us translating": "Помозите око превода",
 120. "Join the community": "Приступите заједници"
 121. }