Mirror of HackMD with some custom changes
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

121 lines
5.7 KiB

 1. {
 2. "Collaborative markdown notes": "Wspólne markdown notatki",
 3. "Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Rzeczywiste wspólne markdown notatki dla wszystkich platform",
 4. "Best way to write and share your knowledge in markdown.": "Najlepszy sposób na pisanie i dzielenie się swoją wiedzą w markdown.",
 5. "Intro": "Intro",
 6. "History": "Historia",
 7. "New guest note": "Nowa notatka gościa",
 8. "Collaborate with URL": "Kolaboracja w czasie rzeczywistym",
 9. "Support charts and MathJax": "Kompatybilne z wykresami oraz MathJax",
 10. "Support slide mode": "Obsługuje tryb slajdów",
 11. "Sign In": "Zaloguj się",
 12. "Below is the history from browser": "Historia z przeglądarki poniżej",
 13. "Welcome!": "Witam!",
 14. "New note": "Nowa notatka",
 15. "or": "lub",
 16. "Sign Out": "Wyloguj się",
 17. "Explore all features": "Przeglądaj wszystkie funkcje",
 18. "Select tags...": "Wybierz tagi...",
 19. "Search keyword...": "Znajdź kluczowe słowo...",
 20. "Sort by title": "Sortuj według tytułu",
 21. "Title": "Tytuł",
 22. "Sort by time": "Sortuj według czasu",
 23. "Time": "Czas",
 24. "Export history": "Eksportuj historię",
 25. "Import history": "Importuj historię",
 26. "Clear history": "Wyczyść historię",
 27. "Refresh history": "Odśwież historię",
 28. "No history": "Brak historii",
 29. "Import from browser": "Importuj z przeglądarki",
 30. "Releases": "Wydania",
 31. "Are you sure?": "Jesteś pewny?",
 32. "Do you really want to delete this note?": "Czy chcesz usunąć tą notatkę?",
 33. "All users will lose their connection.": "Wszyscy użytkownicy stracą swoje połączenie.",
 34. "Cancel": "Anuluj",
 35. "Yes, do it!": "Tak, zrób to!",
 36. "Choose method": "Wybierz metodę",
 37. "Sign in via %s": "Zaloguj się poprzez %s",
 38. "New": "Nowy",
 39. "Publish": "Publikuj",
 40. "Extra": "Ekstra",
 41. "Revision": "Korekta",
 42. "Slide Mode": "Tryb slajdów",
 43. "Export": "Eksport",
 44. "Import": "Import",
 45. "Clipboard": "Schowek",
 46. "Download": "Pobierz",
 47. "Raw HTML": "Raw HTML",
 48. "Edit": "Edytuj",
 49. "View": "Pogląd",
 50. "Both": "Both",
 51. "Help": "Pomoc",
 52. "Upload Image": "Prześlij zdjęcie",
 53. "Menu": "Menu",
 54. "This page need refresh": "Strona wymaga odświeżenia",
 55. "You have an incompatible client version.": "Posiadasz niezgodną wersję kliencką.",
 56. "Refresh to update.": "Odświerz aby zaktualizować.",
 57. "New version available!": "Nowa wersja dostępna!",
 58. "See releases notes here": "Zobacz informacje o wydaniach tutaj",
 59. "Refresh to enjoy new features.": "Odśwież, aby korzystać z nowych funkcji.",
 60. "Your user state has changed.": "Stan twojego użytkownika się zmienił.",
 61. "Refresh to load new user state.": "Odśwież aby załadować nowy stan użytkownika.",
 62. "Refresh": "Odśwież",
 63. "Contacts": "Kontakty",
 64. "Report an issue": "Zgłoś błąd",
 65. "Meet us on %s": "Spotkaj się z nami na %s",
 66. "Send us email": "Wyślij nam email",
 67. "Documents": "Dokumenty",
 68. "Features": "Funkcje",
 69. "YAML Metadata": "YAML Meta dane",
 70. "Slide Example": "Przykład slajdu",
 71. "Cheatsheet": "Ściągawka",
 72. "Example": "Przykład",
 73. "Syntax": "Składnia",
 74. "Header": "Nagłówek",
 75. "Unordered List": "Nie posortowana lista",
 76. "Ordered List": "Posortowana lista",
 77. "Todo List": "Todo lista",
 78. "Blockquote": "Cytat blokowy",
 79. "Bold font": "Czcionka pogrubiona",
 80. "Italics font": "Czcionka pochylona",
 81. "Strikethrough": "Przekreślenie",
 82. "Inserted text": "Wstawiony tekst",
 83. "Marked text": "Zaznaczony tekst",
 84. "Link": "Odnośnik",
 85. "Image": "Zdjęcie",
 86. "Code": "Kod",
 87. "Externals": "Zewnętrzne",
 88. "This is a alert area.": "This is a alert area.",
 89. "Revert": "Cofnij",
 90. "Import from clipboard": "Importuj ze schowka",
 91. "Paste your markdown or webpage here...": "Wklej markdown lub stronę tutaj...",
 92. "Clear": "Wyczyść",
 93. "This note is locked": "Notatka jest zablokowana",
 94. "Sorry, only owner can edit this note.": "Tylko właściciel może edytować tą notatkę.",
 95. "OK": "OK",
 96. "Reach the limit": "Osiągnięto limit",
 97. "Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Niestety, osiągnięto maksymalną długość notatki.",
 98. "Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Proszę zmniejszyć zawartość notatki lub podzielić ją na kilka notatek, dziękuję!",
 99. "Import from Gist": "Importuj z Gist",
 100. "Paste your gist url here...": "Wklej gist url tutaj...",
 101. "Import from Snippet": "Importuj z Snippet",
 102. "Select From Available Projects": "Wybierz z dostępnych projektów",
 103. "Select From Available Snippets": "Wybierz z dostępnych Snippets",
 104. "OR": "LUB",
 105. "Export to Snippet": "Eksportuj do Snippet",
 106. "Select Visibility Level": "Wybierz poziom widoczności",
 107. "Night Theme": "Motyw Nocny",
 108. "Follow us on %s and %s.": "Znajdź nas na %s oraz %s.",
 109. "Privacy": "Prywatność",
 110. "Terms of Use": "Warunki korzystania",
 111. "Do you really want to delete your user account?": "Czy chcesz usunąć swoje konto użytkownika?",
 112. "This will delete your account, all notes that are owned by you and remove all references to your account from other notes.": "Ta akcja usunie twoje konto, wszystkie notatki które posiadasz oraz wszystkie referencje do tego konta w twoich pozostałych notatkach.",
 113. "Delete user": "Usuń użytkownika",
 114. "Export user data": "Eksportuj dane użytkownika",
 115. "Help us translating on %s": "Pomóż nam przetłumaczyć na język %s",
 116. "Source Code": "Kod źródłowy",
 117. "Register": "Zarejestruj",
 118. "Powered by %s": "Wspierany przez %s",
 119. "Help us translating": "Pomóż nam w tłumaczeniu",
 120. "Join the community": "Dołącz do społeczności"
 121. }