Mirror of HackMD with some custom changes
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

119 lines
5.5 KiB

 1. {
 2. "Collaborative markdown notes": "Samenwerkende markdown notities",
 3. "Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Realtime samenwerkende markdown notities.",
 4. "Best way to write and share your knowledge in markdown.": "De beste manier je kennis te delen en schrijven in markdown.",
 5. "Intro": "Introductie",
 6. "History": "Geschiedenis",
 7. "New guest note": "Nieuwe gastnotitie",
 8. "Collaborate with URL": "Samenwerken met URL",
 9. "Support charts and MathJax": "Ondersteunt grafieken en MathJax",
 10. "Support slide mode": "Ondersteunt presentatiemodus",
 11. "Sign In": "Inloggen",
 12. "Below is the history from browser": "Hier onder staat de browser geschiedenis",
 13. "Welcome!": "Welkom!",
 14. "New note": "Nieuwe notitie",
 15. "or": "of",
 16. "Sign Out": "Uitloggen",
 17. "Explore all features": "Ontdek alle features",
 18. "Select tags...": "Selecteer tags...",
 19. "Search keyword...": "Zoeken op keyword...",
 20. "Sort by title": "Sorteren op titel",
 21. "Title": "Titel",
 22. "Sort by time": "Sorteren op tijd",
 23. "Time": "Tijd",
 24. "Export history": "Exporteer geschiedenis",
 25. "Import history": "Importeer geschiedenis",
 26. "Clear history": "Verwijder geschiedenis",
 27. "Refresh history": "Ververs geschiedenis",
 28. "No history": "Geen geschidenis gevonden",
 29. "Import from browser": "Importeer van browser",
 30. "Releases": "Releases",
 31. "Are you sure?": "Weet je het zeker?",
 32. "Do you really want to delete this note?": "Will je deze notitie echt verwijderen?",
 33. "All users will lose their connection.": "Alle gebruikers zullen hun verbinding verliezen.",
 34. "Cancel": "Stoppen",
 35. "Yes, do it!": "Ja, doe het!",
 36. "Choose method": "Kies methode",
 37. "Sign in via %s": "Log in via %s",
 38. "New": "Nieuw",
 39. "Publish": "Publiceren",
 40. "Extra": "Extra",
 41. "Revision": "Versie",
 42. "Slide Mode": "Presentatiemodus",
 43. "Export": "Exporteren",
 44. "Import": "Importeren",
 45. "Clipboard": "Kladbord",
 46. "Download": "Downloaden",
 47. "Raw HTML": "Ruwe HTML",
 48. "Edit": "Aanpassen",
 49. "View": "Bekijken",
 50. "Both": "Beide",
 51. "Help": "Help",
 52. "Upload Image": "Afbeelding uploaden",
 53. "Menu": "Menu",
 54. "This page need refresh": "Deze pagina moet vernieuwd worden",
 55. "You have an incompatible client version.": "Je client is niet compatibel.",
 56. "Refresh to update.": "Ververs om te updaten.",
 57. "New version available!": "Nieuwe versie beschikbaar!",
 58. "See releases notes here": "Bekijk de release notes hier",
 59. "Refresh to enjoy new features.": "Ververs om de nieuwe features te zien.",
 60. "Your user state has changed.": "Je gebruikers-status is veranderd.",
 61. "Refresh to load new user state.": "Ververs om je nieuwe gebruikers-status te zien.",
 62. "Refresh": "Ververs",
 63. "Contacts": "Contacten",
 64. "Report an issue": "Probleem rapporteren",
 65. "Meet us on %s": "Ontmoet ons op %s",
 66. "Send us email": "Stuur ons een mail",
 67. "Documents": "Documenten",
 68. "Features": "Features",
 69. "YAML Metadata": "YAML Metadata",
 70. "Slide Example": "Slide Voorbeeld",
 71. "Cheatsheet": "Spiekbrief",
 72. "Example": "Voorbeeld",
 73. "Syntax": "Syntax",
 74. "Header": "Koptekst",
 75. "Unordered List": "Niet gesorteerde Lijst",
 76. "Ordered List": "Gesorteerde List",
 77. "Todo List": "Todo Lijst",
 78. "Blockquote": "Citaat",
 79. "Bold font": "Bold tekst",
 80. "Italics font": "Italics tekst",
 81. "Strikethrough": "Doorstreepte tekst",
 82. "Inserted text": "Bijgevoegde tekst",
 83. "Marked text": "Gemarkeerde tekst",
 84. "Link": "Link",
 85. "Image": "Afbeelding",
 86. "Code": "Code",
 87. "Externals": "Uiterlijkheden",
 88. "This is a alert area.": "Dit is een waarschuwingsgebied.",
 89. "Revert": "Terugzetten",
 90. "Import from clipboard": "Importeren from kladbord",
 91. "Paste your markdown or webpage here...": "Plak je markdown of webpagina hier...",
 92. "Clear": "Legen",
 93. "This note is locked": "Deze notitie zit op slot",
 94. "Sorry, only owner can edit this note.": "Sorry, alleen de eigenaar kan deze notitie aanpassen.",
 95. "OK": "OK",
 96. "Reach the limit": "Limiet bereikt",
 97. "Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Sorry, je notitie heeft de maximale lengte bereikt.",
 98. "Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Verwijder alsjeblieft wat tekst of verdeel het over meerdere notities!",
 99. "Import from Gist": "Importeren vanaf een Gist",
 100. "Paste your gist url here...": "Plak je Gist URL hier...",
 101. "Import from Snippet": "Imporeren vanaf een Snippet",
 102. "Select From Available Projects": "Selecteer van beschikbare projecten",
 103. "Select From Available Snippets": "Selecteer van beschikbare Snippets",
 104. "OR": "OF",
 105. "Export to Snippet": "Exporteren naar Snippet",
 106. "Select Visibility Level": "Selecteer zichtbaarheids niveau",
 107. "Night Theme": "Nachtweergave",
 108. "Follow us on %s and %s.": "Volg ons op %s en %s.",
 109. "Privacy": "Privacy",
 110. "Terms of Use": "Gebruikersvoorwaarden",
 111. "Do you really want to delete your user account?": "Weet je zeker dat je je account wilt verwijderen?",
 112. "This will delete your account, all notes that are owned by you and remove all references to your account from other notes.": "Dit zal je account verwijderen. Alle notities waar je eigenaar van bent worden verwijderd, samen met alle verwijzingen naar je account.",
 113. "Delete user": "Gebruiker verwijderen",
 114. "Export user data": "Gebruikersdata exporteren",
 115. "Help us translating on %s": "Help ons vertalen op %s",
 116. "Source Code": "Broncode",
 117. "Register": "Registreren",
 118. "Powered by %s": "Powered by %s"
 119. }