Mirror of HackMD with some custom changes
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

104 lines
4.3 KiB

 1. {
 2. "Collaborative markdown notes": "Kolaborativne markdown bilješke",
 3. "Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Kolaborativne markdown bilješke na svim platformama u realnom vremenu.",
 4. "Best way to write and share your knowledge in markdown.": "Najbolji način za pisanje i dijeljenje svog znanja u markdown-u.",
 5. "Intro": "Uvod",
 6. "History": "Povijest",
 7. "New guest note": "Nova bilješka gosta",
 8. "Collaborate with URL": "Kolaboracija sa URL-om",
 9. "Support charts and MathJax": "Support charts and MathJax",
 10. "Support slide mode": "Način podrške slajda",
 11. "Sign In": "Prijavu se",
 12. "Below is the history from browser": "Ispod je povijest preglednika",
 13. "Welcome!": "Dobrodošli!",
 14. "New note": "Nova bilješka",
 15. "or": "ili",
 16. "Sign Out": "Odjavi se",
 17. "Explore all features": "Istraži sve značajke",
 18. "Select tags...": "Odaberi oznake...",
 19. "Search keyword...": "Pretraži ključnu riječ...",
 20. "Sort by title": "Sortiraj po naslovu",
 21. "Title": "Naslov",
 22. "Sort by time": "Sortiraj po vremenu",
 23. "Time": "Vrijeme",
 24. "Export history": "Izvezi povijest",
 25. "Import history": "Uvezi povijest",
 26. "Clear history": "Očisti povijest",
 27. "Refresh history": "Osvježi povijest",
 28. "No history": "Nema povijesti",
 29. "Import from browser": "Uvezi iz preglednika",
 30. "Releases": "Izdanja",
 31. "Are you sure?": "Jeste li sigurni?",
 32. "Cancel": "Odustani",
 33. "Yes, do it!": "Da, učini to!",
 34. "Choose method": "Izaberi metodu",
 35. "Sign in via %s": "Prijavi se pomoću %s",
 36. "New": "Novo",
 37. "Publish": "Objavi",
 38. "Extra": "Dodatno",
 39. "Revision": "Revizija",
 40. "Slide Mode": "Način slajda",
 41. "Export": "Izvoz",
 42. "Import": "Uvoz",
 43. "Clipboard": "Međuspremnik",
 44. "Download": "Preuzimanje",
 45. "Raw HTML": "Raw HTML",
 46. "Edit": "Uredi",
 47. "View": "Pregledaj",
 48. "Both": "Oboje",
 49. "Help": "Pomoć",
 50. "Upload Image": "Prenesi sliku",
 51. "Menu": "Meni",
 52. "This page need refresh": "Ovu stranicu je potrebno osvježiti",
 53. "You have an incompatible client version.": "Imate nekompatibilnu verziju klijenta.",
 54. "Refresh to update.": "Osvježite za ažuriranje.",
 55. "New version available!": "Nova verzija dostupna!",
 56. "See releases notes here": "Pogledajte bilješke izdanja ovdje",
 57. "Refresh to enjoy new features.": "Osvježi za nove značajke.",
 58. "Your user state has changed.": "Stanje Vašeg korisnika se promijenilo.",
 59. "Refresh to load new user state.": "Osvježi za učitavanje novog stanja korisnika.",
 60. "Refresh": "Osvježi",
 61. "Contacts": "Kontakti",
 62. "Report an issue": "Prijavi problem",
 63. "Send us email": "Pošalji nam email",
 64. "Documents": "Dokumenti",
 65. "Features": "Značajke",
 66. "YAML Metadata": "YAML Metadata",
 67. "Slide Example": "Primjer slajda",
 68. "Cheatsheet": "Cheatsheet",
 69. "Example": "Primjer",
 70. "Syntax": "Sintaksa",
 71. "Header": "Zaglavlje",
 72. "Unordered List": "Neuređeni popis",
 73. "Ordered List": "Uređeni popis",
 74. "Todo List": "Popis obaveza",
 75. "Blockquote": "Blockquote",
 76. "Bold font": "Bold font",
 77. "Italics font": "Kurzivan font",
 78. "Strikethrough": "Precrtano",
 79. "Inserted text": "Umetnuti tekst",
 80. "Marked text": "Označeni tekst",
 81. "Link": "Link",
 82. "Image": "Slika",
 83. "Code": "Kod",
 84. "Externals": "Vanjski izgled",
 85. "This is a alert area.": "Ovo je područje upozorenja.",
 86. "Revert": "Vrati",
 87. "Import from clipboard": "Uvezi iz međuspremnika",
 88. "Paste your markdown or webpage here...": "Zalijepi svoj markdown ili web stranicu ovdje...",
 89. "Clear": "Očisti",
 90. "This note is locked": "Ova bilješka je zaključana",
 91. "Sorry, only owner can edit this note.": "Žao nam je, samo vlasnik ove bilješke ju može uređivati.",
 92. "OK": "OK",
 93. "Reach the limit": "Dosegni granicu",
 94. "Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Žao nam je, dosegli ste maksimalnu moguću duljinu ove bilješke.",
 95. "Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Molimo Vas smanjite sardžaj ili ga podijelite na više bilješki, hvala!",
 96. "Import from Gist": "Uvezi iz Gist-a",
 97. "Paste your gist url here...": "Zalijepi svoj gist url ovdje...",
 98. "Import from Snippet": "Uvezi iz isječka",
 99. "Select From Available Projects": "Odaberi iz raspoloživih projekta",
 100. "Select From Available Snippets": "Odaberi iz raspoloživih isječaka",
 101. "OR": "ILI",
 102. "Export to Snippet": "Izvoz u isječak",
 103. "Select Visibility Level": "Odaberi razinu vidljivosti"
 104. }