Mirror of HackMD with some custom changes
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

105 lines
4.1 KiB

 1. {
 2. "Collaborative markdown notes": "Kollaborative markdown-noter",
 3. "Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Kollaborative markdown-noter i realtid på alle platforme.",
 4. "Best way to write and share your knowledge in markdown.": "Bedste måde at skrive og dele din viden i markdown.",
 5. "Intro": "Intro",
 6. "History": "Historik",
 7. "New guest note": "Ny gæstenote",
 8. "Collaborate with URL": "Samarbejd via URL",
 9. "Support charts and MathJax": "Mulighed for diagrammer og MathJax",
 10. "Support slide mode": "Mulighed for præsentationer",
 11. "Sign In": "Log Ind",
 12. "Below is the history from browser": "Forneden findes historikken fra browseren",
 13. "Welcome!": "Velkommen!",
 14. "New note": "Ny note",
 15. "or": "eller",
 16. "Sign Out": " Log Ud",
 17. "Explore all features": "Udforsk alle features",
 18. "Select tags...": "Vælg tags...",
 19. "Search keyword...": "Søg nøgleord...",
 20. "Sort by title": "Sortér titler",
 21. "Title": "Titel",
 22. "Sort by time": "Sortér kronologisk",
 23. "Time": "Tid",
 24. "Export history": "Eksportér historik",
 25. "Import history": "Importér historik",
 26. "Clear history": "Ryd hsitorik",
 27. "Refresh history": "Genindlæs historik",
 28. "No history": "Ingen historik",
 29. "Import from browser": "Importér fra browser",
 30. "Releases": "Releases",
 31. "Are you sure?": "Er du sikker?",
 32. "Cancel": "Afbryd",
 33. "Yes, do it!": "Ja, gør det!",
 34. "Choose method": "Vælg metode",
 35. "Sign in via %s": "Log ind med %s",
 36. "New": "Ny",
 37. "Publish": "Publicér",
 38. "Extra": "Ekstra",
 39. "Revision": "Revision",
 40. "Slide Mode": "Præsentationstilstand",
 41. "Export": "Eksportér",
 42. "Import": "Importér",
 43. "Clipboard": "Udklipsholder",
 44. "Download": "Download",
 45. "Raw HTML": "Rå HTML",
 46. "Edit": "Redigér",
 47. "View": "Vis",
 48. "Both": "Begge",
 49. "Help": "Hjælp",
 50. "Upload Image": "Upload billede",
 51. "Menu": "Menu",
 52. "This page need refresh": "Denne side skal genindlæses",
 53. "You have an incompatible client version.": "Din klientversion er inkompatibel.",
 54. "Refresh to update.": "Genindlæs for at opdatere.",
 55. "New version available!": "Ny version tilgængelig!",
 56. "See releases notes here": "Se release notes her",
 57. "Refresh to enjoy new features.": "Genindlæs for at anvende ny funktionalitet.",
 58. "Your user state has changed.": "Din brugerstatus er ændret.",
 59. "Refresh to load new user state.": "Genindlæs for at anvende ny brugerstatus.",
 60. "Refresh": "Genindlæs",
 61. "Contacts": "Kontakter",
 62. "Report an issue": "Rapportér en fejl",
 63. "Send us email": "Send os en email",
 64. "Documents": "Dokumenter",
 65. "Features": "Funktionalitet",
 66. "YAML Metadata": "YAML Metadata",
 67. "Slide Example": "Præsentationseksempel",
 68. "Cheatsheet": "Snydeark",
 69. "Example": "Eksempel",
 70. "Syntax": "Syntaks",
 71. "Header": "Overskrift",
 72. "Unordered List": "Uordnet Liste",
 73. "Ordered List": "Ordnet Liste",
 74. "Todo List": "Tjekliste",
 75. "Blockquote": "Blokcitat",
 76. "Bold font": "Fed skrift",
 77. "Italics font": "Kursiv skrift",
 78. "Strikethrough": "Gennemstregning",
 79. "Inserted text": "Indsat tekst",
 80. "Marked text": "Markeret tekst",
 81. "Link": "Link",
 82. "Image": "Billede",
 83. "Code": "Kode",
 84. "Externals": "Eksterne",
 85. "This is a alert area.": "Dette er et alarmområde.",
 86. "Revert": "Fortryd ændringer",
 87. "Import from clipboard": "Importér fra udklipsholder",
 88. "Paste your markdown or webpage here...": "Indsæt din markdown eller hjemmeside her...",
 89. "Clear": "Ryd",
 90. "This note is locked": "Denne note er låst",
 91. "Sorry, only owner can edit this note.": "Beklager, men kun ejeren kan redigere denne note.",
 92. "OK": "Okay",
 93. "Reach the limit": "Nå grænsen",
 94. "Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Beklager, du har nået grænsen for den maksimale længde denne note må være.",
 95. "Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Vær venlig at begrænse indholdets mængde eller opdel det i flere noter, tak!",
 96. "Import from Gist": "Importér fra Gist",
 97. "Paste your gist url here...": "Indsæt din gist-url her...",
 98. "Import from Snippet": "Importér fra Snippet",
 99. "Select From Available Projects": "Vælg fra tilgængelige projekter",
 100. "Select From Available Snippets": "Vælg fra tilgængelige Snippets",
 101. "OR": "ELLER",
 102. "Export to Snippet": "Eksportér til Snippet",
 103. "Select Visibility Level": "Vælg synlighedsniveau"
 104. }