Browse Source

Added Croatian translation

Added Croatian translation
tags/0.4.5
ivanorsolic 4 years ago
committed by GitHub
parent
commit
903a433333
1 changed files with 104 additions and 0 deletions
  1. +104
    -0
      locales/hr.json

+ 104
- 0
locales/hr.json View File

@@ -0,0 +1,104 @@
{
"Collaborative markdown notes": "Kolaborativne markdown bilješke",
"Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Kolaborativne markdown bilješke na svim platformama u realnom vremenu.",
"Best way to write and share your knowledge in markdown.": "Najbolji način za pisanje i dijeljenje svog znanja u markdown-u.",
"Intro": "Uvod",
"History": "Povijest",
"New guest note": "Nova bilješka gosta",
"Collaborate with URL": "Kolaboracija sa URL-om",
"Support charts and MathJax": "Support charts and MathJax",
"Support slide mode": "Način podrške slajda",
"Sign In": "Prijavu se",
"Below is the history from browser": "Ispod je povijest preglednika",
"Welcome!": "Dobrodošli!",
"New note": "Nova bilješka",
"or": "ili",
"Sign Out": "Odjavi se",
"Explore all features": "Istraži sve značajke",
"Select tags...": "Odaberi oznake...",
"Search keyword...": "Pretraži ključnu riječ...",
"Sort by title": "Sortiraj po naslovu",
"Title": "Naslov",
"Sort by time": "Sortiraj po vremenu",
"Time": "Vrijeme",
"Export history": "Izvezi povijest",
"Import history": "Uvezi povijest",
"Clear history": "Očisti povijest",
"Refresh history": "Osvježi povijest",
"No history": "Nema povijesti",
"Import from browser": "Uvezi iz preglednika",
"Releases": "Izdanja",
"Are you sure?": "Jeste li sigurni?",
"Cancel": "Odustani",
"Yes, do it!": "Da, učini to!",
"Choose method": "Izaberi metodu",
"Sign in via %s": "Prijavi se pomoću %s",
"New": "Novo",
"Publish": "Objavi",
"Extra": "Dodatno",
"Revision": "Revizija",
"Slide Mode": "Način slajda",
"Export": "Izvoz",
"Import": "Uvoz",
"Clipboard": "Međuspremnik",
"Download": "Preuzimanje",
"Raw HTML": "Raw HTML",
"Edit": "Uredi",
"View": "Pregledaj",
"Both": "Oboje",
"Help": "Pomoć",
"Upload Image": "Prenesi sliku",
"Menu": "Meni",
"This page need refresh": "Ovu stranicu je potrebno osvježiti",
"You have an incompatible client version.": "Imate nekompatibilnu verziju klijenta.",
"Refresh to update.": "Osvježite za ažuriranje.",
"New version available!": "Nova verzija dostupna!",
"See releases notes here": "Pogledajte bilješke izdanja ovdje",
"Refresh to enjoy new features.": "Osvježi za nove značajke.",
"Your user state has changed.": "Stanje Vašeg korisnika se promijenilo.",
"Refresh to load new user state.": "Osvježi za učitavanje novog stanja korisnika.",
"Refresh": "Osvježi",
"Contacts": "Kontakti",
"Report an issue": "Prijavi problem",
"Send us email": "Pošalji nam email",
"Documents": "Dokumenti",
"Features": "Značajke",
"YAML Metadata": "YAML Metadata",
"Slide Example": "Primjer slajda",
"Cheatsheet": "Cheatsheet",
"Example": "Primjer",
"Syntax": "Sintaksa",
"Header": "Zaglavlje",
"Unordered List": "Neuređeni popis",
"Ordered List": "Uređeni popis",
"Todo List": "Popis obaveza",
"Blockquote": "Blockquote",
"Bold font": "Bold font",
"Italics font": "Kurzivan font",
"Strikethrough": "Precrtano",
"Inserted text": "Umetnuti tekst",
"Marked text": "Označeni tekst",
"Link": "Link",
"Image": "Slika",
"Code": "Kod",
"Externals": "Vanjski izgled",
"This is a alert area.": "Ovo je područje upozorenja.",
"Revert": "Vrati",
"Import from clipboard": "Uvezi iz međuspremnika",
"Paste your markdown or webpage here...": "Zalijepi svoj markdown ili web stranicu ovdje...",
"Clear": "Očisti",
"This note is locked": "Ova bilješka je zaključana",
"Sorry, only owner can edit this note.": "Žao nam je, samo vlasnik ove bilješke ju može uređivati.",
"OK": "OK",
"Reach the limit": "Dosegni granicu",
"Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Žao nam je, dosegli ste maksimalnu moguću duljinu ove bilješke.",
"Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Molimo Vas smanjite sardžaj ili ga podijelite na više bilješki, hvala!",
"Import from Gist": "Uvezi iz Gist-a",
"Paste your gist url here...": "Zalijepi svoj gist url ovdje...",
"Import from Snippet": "Uvezi iz isječka",
"Select From Available Projects": "Odaberi iz raspoloživih projekta",
"Select From Available Snippets": "Odaberi iz raspoloživih isječaka",
"OR": "ILI",
"Export to Snippet": "Izvoz u isječak",
"Select Visibility Level": "Odaberi razinu vidljivosti"
}

Loading…
Cancel
Save