Browse Source

Update pl.json (POEditor.com)

DepauMD
Christoph (Sheogorath) Kern 1 year ago
parent
commit
857f1e3f7a
1 changed files with 3 additions and 1 deletions
  1. +3
    -1
      locales/pl.json

+ 3
- 1
locales/pl.json View File

@@ -115,5 +115,7 @@
"Help us translating on %s": "Pomóż nam przetłumaczyć na język %s",
"Source Code": "Kod źródłowy",
"Register": "Zarejestruj",
"Powered by %s": "Wspierany przez %s"
"Powered by %s": "Wspierany przez %s",
"Help us translating": "Pomóż nam w tłumaczeniu",
"Join the community": "Dołącz do społeczności"
}

Loading…
Cancel
Save