Browse Source

Add Catalan (es_CA) translation

tags/0.4.6
Xavier Marques 4 years ago
parent
commit
856a62a6d0
1 changed files with 104 additions and 0 deletions
  1. +104
    -0
      locales/ca.json

+ 104
- 0
locales/ca.json View File

@@ -0,0 +1,104 @@
{
"Collaborative markdown notes": "Notes col·laboratives a Markdown",
"Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Notes col·laboratives a Markdown per a totes les plataformes.",
"Best way to write and share your knowledge in markdown.": "La millor forma d'escriure i compartir el teu coneixement a Markdown.",
"Intro": "Introducció",
"History": "Història",
"New guest note": "Nova nota com a convidat",
"Collaborate with URL": "Col·laborar a través de URL",
"Support charts and MathJax": "Soport per a gràfics i MathJax",
"Support slide mode": "Soport per a diapositives",
"Sign In": "Entrar",
"Below is the history from browser": "A continuació es mostra l'historial del navegador",
"Welcome!": "Benvingut!",
"New note": "Nova nota",
"or": "o",
"Sign Out": "Sortir",
"Explore all features": "Explorar totes les funcions",
"Select tags...": "Seleccionar etiquetes...",
"Search keyword...": "Buscar paraules clau...",
"Sort by title": "Ordenar per títol",
"Title": "Títol",
"Sort by time": "Ordenar per hora",
"Time": "Tiempo",
"Export history": "Exportar historial",
"Import history": "Importar historial",
"Clear history": "Borrar historial",
"Refresh history": "Actualitzar historial",
"No history": "Cap historial",
"Import from browser": "Importar del navegador",
"Releases": "Versions",
"Are you sure?": "Estas segur?",
"Cancel": "Cancel·lar",
"Yes, do it!": "Si, fes-ho!",
"Choose method": "Triar mètode",
"Sign in via %s": "Entrar a través de %s",
"New": "Nou",
"Publish": "Publicar",
"Extra": "Extra",
"Revision": "Revisió",
"Slide Mode": "Mode presentació",
"Export": "Exportar",
"Import": "Importar",
"Clipboard": "Portapapers",
"Download": "Descarregar",
"Raw HTML": "HTML pur",
"Edit": "Editar",
"View": "Veure",
"Both": "Ambdós",
"Help": "Ajuda",
"Upload Image": "Pujar imatge",
"Menu": "Menú",
"This page need refresh": "Aquesta pàgina necessita ser refrescada",
"You have an incompatible client version.": "Tens una versió del client incompatible.",
"Refresh to update.": "Refrescar per actualitzar",
"New version available!": "Nova versió disponible!",
"See releases notes here": "Veure les notes de publicació aquí",
"Refresh to enjoy new features.": "Actualitzar per fer servir les noves funcions.",
"Your user state has changed.": "L'estat del teu usuari ha canviat.",
"Refresh to load new user state.": "Refrescar per actualitzar l'estat del teu usuari.",
"Refresh": "Refrescar",
"Contacts": "Contactes",
"Report an issue": "Reportar un problema",
"Send us email": "Enviar-nos un email",
"Documents": "Documents",
"Features": "Funcions",
"YAML Metadata": "Metadades de YAML",
"Slide Example": "Exemple de diapositiva",
"Cheatsheet": "Ajudamemories",
"Example": "Exemple",
"Syntax": "Sintaxis",
"Header": "Capçelera",
"Unordered List": "Llista desordenada",
"Ordered List": "Llista ordenada",
"Todo List": "Llista de tasques",
"Blockquote": "Bloc de cita",
"Bold font": "Font negreta",
"Italics font": "Font itàlica",
"Strikethrough": "Ratllat",
"Inserted text": "Text subrallat",
"Marked text": "Text marcat",
"Link": "Enllaç",
"Image": "Imatge",
"Code": "Codi",
"Externals": "Externs",
"This is a alert area.": "Això és una àrea d'alerta.",
"Revert": "Revertir",
"Import from clipboard": "Importar del portapapers",
"Paste your markdown or webpage here...": "Enganxa la teva markdown o pàgina web aquí...",
"Clear": "Netejar",
"This note is locked": "Aquesta nota està bloquejada",
"Sorry, only owner can edit this note.": "Perdona, només l'amo pot editar aquesta nota.",
"OK": "OK",
"Reach the limit": "Ha arribat al límit",
"Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Perdona, ha arribat a la longitut màxima que pot tenir aquesta nota.",
"Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Siusplau, redueix el contingut o divideix-la en més notes, gràcies!",
"Import from Gist": "Importar d'un Gist",
"Paste your gist url here...": "Enganxa l'URL del teu Gist aquí...",
"Import from Snippet": "Importar d'Snippet",
"Select From Available Projects": "Triar d'un projecte disponsible",
"Select From Available Snippets": "Triar d'un Snippet disponible",
"OR": "O",
"Export to Snippet": "Exportar a Snippet",
"Select Visibility Level": "Triar el nivell de visibilitat"
}

Loading…
Cancel
Save