Ömer Erdinç Yağmurlu 3 years ago
committed by GitHub
parent
commit
2807951e83
1 changed files with 104 additions and 0 deletions
  1. +104
    -0
      locales/tr.json

+ 104
- 0
locales/tr.json View File

@@ -0,0 +1,104 @@
{
"Collaborative markdown notes": "Ortak markdown notları",
"Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Tüm platformlarda gerçek zamanlı markdown notları",
"Best way to write and share your knowledge in markdown.": "Markdownda bilginizi paylaşmanın en kolay yolu.",
"Intro": "Giriş",
"History": "Geçmiş",
"New guest note": "Yeni kullanıcı notu",
"Collaborate with URL": "URL ile katkıda bulun",
"Support charts and MathJax": "Grafikler ve MathJax'ı destekle",
"Support slide mode": "Sunum modunu destekle",
"Sign In": "Kaydol",
"Below is the history from browser": "Aşağıda tarayıcınızın geçmişi var",
"Welcome!": "Hoşgeldiniz!",
"New note": "Yeni not",
"or": "veya",
"Sign Out": "Çıkış Yap",
"Explore all features": "Özellikleri keşfet",
"Select tags...": "Etiketleri seçin...",
"Search keyword...": "Anahtar kelimeleri arayın...",
"Sort by title": "Başlığa göre sırala",
"Title": "Başlık",
"Sort by time": "Zamana göre sırala",
"Time": "Zaman",
"Export history": "Geçmişe dışa aktar",
"Import history": "Geçmişi içe aktar",
"Clear history": "Geçmişi temizle",
"Refresh history": "Geçmişi yenile",
"No history": "Geçmiş yok",
"Import from browser": "Tarayıcıdan içe aktar",
"Releases": "Sürümler",
"Are you sure?": "Emin misiniz?",
"Cancel": "İptal",
"Yes, do it!": "Evet, devam et!",
"Choose method": "Metot seçin",
"Sign in via %s": "%s ile giriş yapın",
"New": "Yeni",
"Publish": "Yayınla",
"Extra": "Ekstra",
"Revision": "Sürüm",
"Slide Mode": "Slayt Modu",
"Export": "Dışa Aktar",
"Import": "İçe Aktar",
"Clipboard": "Pano",
"Download": "İndir",
"Raw HTML": "Kaynak HTML",
"Edit": "Düzenle",
"View": "İncele",
"Both": "İkisi de",
"Help": "Yardım",
"Upload Image": "Resim Yükle",
"Menu": "Menü",
"This page need refresh": "Bu sayfayı yeniden yüklemek lazım",
"You have an incompatible client version.": "Yerel uygulamanız uyumlu olmayan bir sürümde.",
"Refresh to update.": "Güncellemek için yenileyin.",
"New version available!": "Yeni versiyon kullanıma hazır!",
"See releases notes here": "Değişikliklere burdan bakabilirsiniz",
"Refresh to enjoy new features.": "Yeni özelliklere yenileyerek erişebilirsiniz.",
"Your user state has changed.": "Kullanıcı durumunuz değişti.",
"Refresh to load new user state.": "Yeni kullanıcı durumunuzu yüklemek için yenileyin.",
"Refresh": "Yenile",
"Contacts": "Kişiler",
"Report an issue": "Hata bildir",
"Send us email": "Bize email gönderin",
"Documents": "Belgeler",
"Features": "Özellikler",
"YAML Metadata": "YAML Özbilgisi",
"Slide Example": "Slayt Örneği",
"Cheatsheet": "Cheatsheet",
"Example": "Örnek",
"Syntax": "Sentaks",
"Header": "Başlık",
"Unordered List": "Sırasız Liste",
"Ordered List": "Sıralı Liste",
"Todo List": "Yapılacaklar Listesi",
"Blockquote": "Alıntı Bloğu",
"Bold font": "Kalın yazı",
"Italics font": "İtalik yazı",
"Strikethrough": "Üstüçizili",
"Inserted text": "Eklenmiş yazı",
"Marked text": "Seçili yazı",
"Link": "Link",
"Image": "Resim",
"Code": "Kod",
"Externals": "Dış veriler",
"This is a alert area.": "Burası bir uyarı bölgesi.",
"Revert": "Geri al",
"Import from clipboard": "Panodan içe aktar",
"Paste your markdown or webpage here...": "Markdown veya web sayfanızı buraya yapıştırın...",
"Clear": "Temizle",
"This note is locked": "Burası kilitli",
"Sorry, only owner can edit this note.": "Üzgünüm, bu not sadece sahibi tarafından düzenlenebilir.",
"OK": "Tamam",
"Reach the limit": "Limite eriş",
"Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Üzgünüm, bu not için maksimum harf sayısına ulaştınız",
"Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Lütfen notu değiştirin veya birden fazla notlara bölün, teşekkürler!",
"Import from Gist": "Gist'ten içe aktar",
"Paste your gist url here...": "Gist URL'nizi buraya yapıştırın...",
"Import from Snippet": "Snippet'ten içe aktar",
"Select From Available Projects": "Uygun Projelerden Seçin",
"Select From Available Snippets": "Uygun Snippet'lerden Seçin",
"OR": "VEYA",
"Export to Snippet": "Snippet olarak dışa aktarın",
"Select Visibility Level": "Görünebilirlik seviyesini belirleyin"
}

Loading…
Cancel
Save