Browse Source

add danish translation

tags/1.0.0-ce
Patrick Andersen 3 years ago
parent
commit
0516a83b7d
1 changed files with 104 additions and 0 deletions
  1. +104
    -0
      locales/da.json

+ 104
- 0
locales/da.json View File

@@ -0,0 +1,104 @@
{
"Collaborative markdown notes": "Kollaborative markdown-noter",
"Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Kollaborative markdown-noter i realtid på alle platforme.",
"Best way to write and share your knowledge in markdown.": "Bedste måde at skrive og dele din viden i markdown.",
"Intro": "Intro",
"History": "Historik",
"New guest note": "Ny gæstenote",
"Collaborate with URL": "Samarbejd via URL",
"Support charts and MathJax": "Mulighed for diagrammer og MathJax",
"Support slide mode": "Mulighed for præsentationer",
"Sign In": "Log Ind",
"Below is the history from browser": "Forneden findes historikken fra browseren",
"Welcome!": "Velkommen!",
"New note": "Ny note",
"or": "eller",
"Sign Out": " Log Ud",
"Explore all features": "Udforsk alle features",
"Select tags...": "Vælg tags...",
"Search keyword...": "Søg nøgleord...",
"Sort by title": "Sortér titler",
"Title": "Titel",
"Sort by time": "Sortér kronologisk",
"Time": "Tid",
"Export history": "Eksportér historik",
"Import history": "Importér historik",
"Clear history": "Ryd hsitorik",
"Refresh history": "Genindlæs historik",
"No history": "Ingen historik",
"Import from browser": "Importér fra browser",
"Releases": "Releases",
"Are you sure?": "Er du sikker?",
"Cancel": "Afbryd",
"Yes, do it!": "Ja, gør det!",
"Choose method": "Vælg metode",
"Sign in via %s": "Log ind med %s",
"New": "Ny",
"Publish": "Publicér",
"Extra": "Ekstra",
"Revision": "Revision",
"Slide Mode": "Præsentationstilstand",
"Export": "Eksportér",
"Import": "Importér",
"Clipboard": "Udklipsholder",
"Download": "Download",
"Raw HTML": "Rå HTML",
"Edit": "Redigér",
"View": "Vis",
"Both": "Begge",
"Help": "Hjælp",
"Upload Image": "Upload billede",
"Menu": "Menu",
"This page need refresh": "Denne side skal genindlæses",
"You have an incompatible client version.": "Din klientversion er inkompatibel.",
"Refresh to update.": "Genindlæs for at opdatere.",
"New version available!": "Ny version tilgængelig!",
"See releases notes here": "Se release notes her",
"Refresh to enjoy new features.": "Genindlæs for at anvende ny funktionalitet.",
"Your user state has changed.": "Din brugerstatus er ændret.",
"Refresh to load new user state.": "Genindlæs for at anvende ny brugerstatus.",
"Refresh": "Genindlæs",
"Contacts": "Kontakter",
"Report an issue": "Rapportér en fejl",
"Send us email": "Send os en email",
"Documents": "Dokumenter",
"Features": "Funktionalitet",
"YAML Metadata": "YAML Metadata",
"Slide Example": "Præsentationseksempel",
"Cheatsheet": "Snydeark",
"Example": "Eksempel",
"Syntax": "Syntaks",
"Header": "Overskrift",
"Unordered List": "Uordnet Liste",
"Ordered List": "Ordnet Liste",
"Todo List": "Tjekliste",
"Blockquote": "Blokcitat",
"Bold font": "Fed skrift",
"Italics font": "Kursiv skrift",
"Strikethrough": "Gennemstregning",
"Inserted text": "Indsat tekst",
"Marked text": "Markeret tekst",
"Link": "Link",
"Image": "Billede",
"Code": "Kode",
"Externals": "Eksterne",
"This is a alert area.": "Dette er et alarmområde.",
"Revert": "Fortryd ændringer",
"Import from clipboard": "Importér fra udklipsholder",
"Paste your markdown or webpage here...": "Indsæt din markdown eller hjemmeside her...",
"Clear": "Ryd",
"This note is locked": "Denne note er låst",
"Sorry, only owner can edit this note.": "Beklager, men kun ejeren kan redigere denne note.",
"OK": "Okay",
"Reach the limit": "Nå grænsen",
"Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Beklager, du har nået grænsen for den maksimale længde denne note må være.",
"Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Vær venlig at begrænse indholdets mængde eller opdel det i flere noter, tak!",
"Import from Gist": "Importér fra Gist",
"Paste your gist url here...": "Indsæt din gist-url her...",
"Import from Snippet": "Importér fra Snippet",
"Select From Available Projects": "Vælg fra tilgængelige projekter",
"Select From Available Snippets": "Vælg fra tilgængelige Snippets",
"OR": "ELLER",
"Export to Snippet": "Eksportér til Snippet",
"Select Visibility Level": "Vælg synlighedsniveau"
}

Loading…
Cancel
Save